Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

Adoracja Uwielbienia – 4 maja 2018 r.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie “BOGIEM Z NIMI”.  (Ap 21, 1-3)

Świętemu Janowi Apostołowi Bóg daje ujrzeć niebo i Nowe Jeruzalem – miasto dane przez Boga. Nowa Jerozolima jest ostatecznym wypełnieniem pragnień człowieka wierzącego. Jerozolima jest świętym miastem, bowiem w niej znajduje się świątynia, do której Dawid wprowadził Arkę. Świętość Jerozolimy, jej zewnętrzne piękno jest przejawem wewnętrznego piękna, które ma swoje źródło w samym Bogu.

Psalm 122 próbuje opisać uczucia pielgrzyma, któremu po dalekiej wędrówce, jeszcze w oddali, ukazuje się cel pielgrzymki – Jerozolima. Pielgrzym podziwia jej mury, bramy, architekturę zabudowań. Każdy, kto przychodzi do Jerozolimy pragnie zaznać w niej pokoju, sprawiedliwości i umocnienia wiary.

PSALM 122(121)

W obliczu miasta Świętego

1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»
2 Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
3 Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
4 Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.
5 Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
6 Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
7 Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
8 Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
9 Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Jerozolima – z hebr. jerusza (miasto) i szalom (pokój) – Miasto Pokoju, któremu Psalmista życzy tego, aby Jerozolima urzeczywistniała to, co oznacza jej nazwa – pokoju. Jerozolima ma być źródłem, z którego pokój emanuje na wszystkich pielgrzymów i na tych, którzy w sercu pamiętają o tym świętym mieście.

W obecności Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie będziemy prosić o łaskę pokoju. Wobec ogromu sytuacji, rzeczy, spraw, które są źródłem naszego niepokoju potrzeba nam, zapragnąć, tak jak to czynili pielgrzymi, wyruszenia i stanięcia w Mieście Pana. Tak też czynił św. Jan Apostoł, który uwięziony na wyspie Patmos, powracał swoją pamięcią do widoku Jerozolimy.

Trwając w jedności modlitwy będziemy przyzywać Pana aby był bliski naszemu życiu, by Jego obecność była dla nas źródłem wiary i pokoju. Nasza modlitwa będzie też wyrażała pragnienie ujrzenia Nowego Miasta – Jerozolimy niebieskiej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Pierwszy Piątek Miesiąca na godz. 20.15, po Eucharystii o godz. 19.30.