Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

Odpust z okazji Roku Życia Konsekrowanego

W związku z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego Ojciec Święty przyznał wszystkim kościołom klasztornym, w tym także naszemu kościołowi, przywilej odpustu zupełnego, który wierni mogą uzyskiwać za nawiedzenie kościoła klasztornego i publiczne odmówienie Liturgii Godzin lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu „oddać się pobożnym rozważaniom”, które także powinny być zakończone Modlitwą Pańską, wyznaniem wiary oraz modlitwą do Matki Bożej. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), można ofiarować za zmarłych w czyśćcu aż do 2 lutego 2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

Ze względu na ten szczególny dar papieża Franciszka w naszym kościele polecamy praktykę „pobożnego rozważania” podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu codziennie w godz. 17:00 – 18:00.

 

Poniżej “Dekret o ustanowieniu miejsc świętych i dni poświęconych życiu konsekrowanemu w Roku Życia Konsekrowanego na terenie diecezji rzeszowskiej” biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby z dnia 15 grudnia 2014 r.

W Kościele katolickim przeżywamy od pierwszej niedzieli Adwentu obecnego roku do 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego. Zgodnie z postanowieniami Dekretu Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., można go uzyskać w następujący sposób:

a) w Rzymie przez pobożne uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przez pobożne rozważania, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

b) każdorazowo poprzez udział w dniach diecezjalnych oraz uroczystościach z racji Roku Życia Konsekrowanego, którymi w naszej diecezji będą:
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2015 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2015 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów),
Majowa Pielgrzymka osób konsekrowanych do Sanktuarium MB. Saletyńskiej w Dębowcu – 17.05.2015
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2016 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2016 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów)

c) dla dobra duchowego wiernych Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że miejscami świętymi, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, będą:
– Katedra Rzeszowska
– Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
– Kościół Księży Salezjanów w Rzeszowie
– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie
– Kościół Ojców Dominikanów w Rzeszowie
– Kościół Misjonarzy Św. Rodziny w Rzeszowie
– Kościół Ojców Pijarów w Rzeszowie
– Kościół Ojców Kapucynów w Terliczce
– Klasztor Ojców Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim
– Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle
– Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance
– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
– Kościół Ojców Franciszkanów w Bieczu
– Kaplica Klasztorna Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie
– Kościół Klasztorny Sióstr Wizytek w Jaśle

Nawiedzeniu tych miejsc powinien towarzyszyć udział w publicznie odmówionej Liturgii Godzin. Może to być także medytacja zakończona „Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.
Osoby Życia Konsekrowanego i Wszystkich Diecezjan zawierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji i z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

image