Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

Sakrament chrztu

Jezus mówi: “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. (Mk 16, 16)

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. /KKK 1213/

Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w drugie i czwarte niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1230.Chęć ochrzczenia dziecka rodzice (lub rodzic) winni zgłosić w kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Do spisania danych personalnych dziecka niezbędny jest Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Mile jest widziany dokument potwierdzający sakramentalny charakter małżeństwa rodziców, jeśli był zawierany poza własną parafią. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie przygotowującej do chrztu, co uzgadnia się przy zgłoszeniu.

Terminy chrztów w naszej Parafii w 2015 r.:

  • 12 i 26 lipca
  • 9 i 23 sierpnia
  • 13 i 27 września
  • 11 i 25 października

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– ukończył 16 lat życia,

– jest katolikiem, przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

– jest wierzącym i praktykującymi, tzn. prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św. Kandydaci na chrzestnych spoza parafii muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez własną parafię. Świadectwa te należy dostarczyć wcześniej do kancelarii parafialnej.

Przed chrztem rodzice, jeśli nie mają przeszkód kanonicznych, by otrzymać rozgrzeszenie, powinni przystąpić do sakramentu Pokuty; rodzice chrzestni czynią to obowiązkową – są wybrani spośród osób nie mających takich przeszkód, są przykładnymi świadkami wiary (wierzący i praktykujący).

W czasie Mszy świętej z obrzędem chrztu wypada przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować ją w intencji dziecka.
Rodzice żyjący w związku niesakramentalnym nie mogą przystępować do Komunii św.- pozostaje im wiara, modlitwa, inne formy życia religijnego. Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swej parafii.

 

image

Dodaj komentarz