01.04.2020 – Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

17.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej (dla osób starszych)

18.00-18.30 Możliwość przyjęcia Komunii Świętej w Kościele dla osób uczestniczących w Liturgii za pośrednictwem transmisji

19.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i Adoracja do godziny 22.00

17.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej

19.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Adoracja w Kaplicy Czuwania