05.04.2020 – Apel Rady Parafialnej

Apel Rady Parafialnej

Drodzy Parafianie, Drodzy Sympatycy!

W czasie epidemii, kiedy udział we Mszach świętych został drastycznie ograniczony
(do 5  osób), kiedy my – wierni nie możemy w zwyczajowo przyjęty sposób modlić się i korzystać z sakramentów, jako Wspólnota parafialna znaleźliśmy się w sytuacji trudnej, ale nie beznadziejnej. Pozostajemy przecież w łączności duchowej, modlimy się, uczestniczymy w Mszach świętych i nabożeństwach transmitowanych z naszego kościoła przez Internet (NA ŻYWO). W tych trudnych dniach nie możemy również zapomnieć o prozaicznych i przyziemnych potrzebach naszej Parafii, kościoła i naszych Duszpasterzy.

 

W imieniu Rady Parafialnej zwracam się do Was Drodzy z prośbą o kontynuowanie wsparcia finansowego naszej Wspólnoty parafialnej. Przypominam, że dotychczas w ramach kolekty na niedzielnych mszach świętych składaliśmy ofiary na utrzymanie kościoła, natomiast w obecnej sytuacji bardzo proszę o dokonywanie wpłat na konto nr 92 1600 1332 1841 2280 8000 0001 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza w Rzeszowie, ul. Lwowska 125, 35–301 Rzeszów. W tytule przelewu bankowego proszę o wpisanie: Darowizna na cele kultu religijnego.

 

Nie zapominajmy także o naszych Duszpasterzach – Ojcach Pijarach, których możemy wesprzeć poprzez wpłaty na konto nr 59 1600 1332 1841 2284 9000 0001 Kolegium Zakonu Pijarów w Rzeszowie, ul. Lwowska 125, 35–301 Rzeszów. W tytule przelewu bankowego proszę o wpisanie:  ofiara dla wspólnoty zakonnej.

 

Wszystkim Parafianom i Sympatykom, którym leży na sercu dobro naszej Parafii, dziękuję za dotychczasowe wpłaty i proszę o szczególną pamięć i solidarność z naszą Wspólnotą parafialną w najbliższych tygodniach.

 

Życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Grzegorz Pelczar, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej