08.02.2020 – Jubileusz wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

5 lat życia Wspólnoty to konkretny powód do świętowania. Przez ten czas Przyjaciele Oblubieńca z Rzeszowa bardzo aktywnie bardzo aktywnie angażowali się w ewangelizację. Zorganizowanie Seminarium Odnowy Wiary na terenie miejscowej parafii, które przyciągnęło setki serc głodnych miłości Boga, posługa wstawiennicza przy Festiwalach Wiary, czyny miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących np. włączenie się w pomoc przedświąteczną i współpraca z Rzeszów. Pomagam. Poza tym na uwagę zasługuje czynne uczestnictwo w kursach i rekolekcjach.  Są to tylko niektóre przejawy dawania świadectwa. Dlatego też święto Wspólnoty musiało być równie należycie obchodzone.

08.02.2020r. Przyjaciele Oblubieńca spotkali się, aby uczcić ten wspaniały Jubileusz. Obchody rocznicy rozpoczęła modlitwa, a potem już wszyscy mogli cieszyć się z przebywania we własnym gronie. To właśnie Radość była nieodzowną częścią tego przedsięwzięcia. Tańce, muzyka i zabawy bardzo wzbogaciły przeżywanie  tego wspaniałego dnia. Należy zaznaczyć, że ciągle znajdowali się chętni, aby brylować na parkiecie. O tym, że Ojcowie Pijarzy świetnie tańczą nikogo nie trzeba przekonywać. W świętowaniu towarzyszył nam Duszpasterz Wspólnoty O. Mariusz Kożuchowski, który przeżywał z nami także taką formacje. 

Uwielbienie Boga w balu karnawałowym to jedna z form naszej formacji, która spotyka się co roku z bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu roku znajdujemy czas, aby poznawać Boga w Słowie, szukać Go w naszym życiu i dzielić się z innymi. Jak pisze Św. Paweł „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” ( 1 Kor, 10, 32). Wzorzec postępowania zawarty w liście Apostoła spotyka się z tym, że tak właśnie staramy się żyć na co dzień i od święta.