08.11.2019 – Adoracja Uwielbienia „Niech za Twoim przewodem unikniemy wszelkiego zła”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Duch Święty jest wsparciem dla wierzącego, który ma dokonać wyboru. Celem jest wybór, który przyniesie dobre owoce, który jednocześnie ochroni od zła. Rozeznanie towarzyszące wyborowi nie jest „techniką”, ale charyzmatem, czyli darem od Pana Boga. Duch Święty towarzyszy człowiekowi w jego drodze tak jak towarzyszył Narodowi Wybranemu podczas wędrówki na pustyni. Za dnia jako obłok, w nocy jako słupem ognia. Duch prowadził również Apostołów i pierwsze wspólnoty Kościoła. Paweł wprost pisał, że Duch „zabronił” mu głosić Ewangelię w Azji. Prowadzenie Ducha nie ustaje i dokonuje także dzisiaj zarówno w Kościele, jak i w każdym wierzącym.

W naszej wspólnej modlitwie będziemy dążyć do odnowionej decyzji powierzenia się we wszystkim i na wszystko wewnętrznemu przewodnictwu Ducha Świętego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

8 listopada 2019 r.

Godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów