11.10.2019 – Adoracja Uwielbienia „Nieprzyjaciela odpędź w dal”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Kolejna strofa hymnu Veni, Creator Spiritus kontynuuje drogę kontemplacji osobowego działania Ducha Świętego. Jest to działanie Ducha na konkretną osobę, nie na: świat, historię czy Kościół. Jest to działanie Ducha w konkretnych życiowych sytuacjach: w sytuacji walki przeciwko złu (Nieprzyjaciela odpędź w dal) oraz w sytuacji rozeznawania i dokonywania wyborów (niech w drodze za przewodem Twym). Jest to działanie Ducha nie na istotę, ale na istnienie (na życie w konkretnych sytuacjach).

W naszej wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, świadomi bliskiej i realnej obecności Boga, będziemy chcieli uświadomić sobie jak zło działa w dzisiejszym świecie, zobaczyć jakie przybiera formy działania w naszym życiu. Obecność Bożego Ducha będzie nam zapewnieniem, że nasza modlitwa będzie podjęciem drogi, która prowadzi od postawy lęku przed złem, do postawy głębokiego, wewnętrznego pokoju, który jest owocem działania w nas Ducha Świętego.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

piątek, 11 października 2019 r.

godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów