11.12.2022 – PROCESJA RÓŻAŃCOWA w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu

Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę pokutnych procesji różańcowych za Polskę
w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu.

Podczas procesji będziemy pokutować za grzechy własne oraz grzechy popełniane przez dzieci i młodzież, w sposób szczególny za grzech apostazji. Będziemy również błagać o nawrócenie dzieci i młodzieży.

Z tej racji w niedzielę 11 grudnia o godz. 16.15 jednocześnie z trzech miejsc naszej parafii wyruszą do kościoła procesje różańcowe, odmawiając poszczególne części różańca świętego według poniższego programu:

  • sprzed Archiwum Państwowego przy ul. Warneńczyka 57 – Tajemnice bolesne
  • sprzed bloku przy ul. Kujawskiej 13A – Tajemnice radosne
  • sprzed bloku przy ul. Marcina Filipa 50 – Tajemnice światła

W kościele o 17.15 wszyscy wspólnie – Tajemnice chwalebne (po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz.17.00).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

 

Informacja organizatorów

W niedzielę 11 grudnia w wielu polskich miastach odbędą się o Pokutne Procesje Różańcowe.
W tym dniu przypada wigilia liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe – Patronki życia poczętego.
Podczas procesji w sposób szczególny będziemy modlić się w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu oraz grzechy przeciwko VI przykazaniu.
W objawieniach św. Siostry Faustyny, a także służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, zabójstwa nienarodzonych, grzechy nieczyste i nienawiść, zostały wskazane jak najcięższe przewinienia Narodu Polskiego, za które grozi nam surowa kara.
Ratunkiem jest nawrócenie i pokuta. W Fatimie Anioł wzywał: „Pokuty! Pokuty! Pokuty!”, dlatego świadomi nieskończonego Bożego Miłosierdzia oraz nieskończonej Bożej Sprawiedliwości będziemy dokonywać zadośćuczynienia za grzechy własne, a także ekspiacji za grzeszników najbardziej zagrożonych karą wiecznego potępienia oraz prosić o dar głębokiego nawrócenia i poprawy. O świętość naszych rodzin.