12.09.2019 – Uroczystość złożenia pierwszych ślubów zakonnych

W Rzeszowie, w dniu 12 września, w Święto Najświętszego Imienia Maryi, trzej nowicjusze złożyli swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz troski o dzieci i młodzież. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Wśród licznie zgromadzonych gości byli m. in. o.Miguel Giraldez, asystent Ojca Generała, asystenci Ojca Prowincjała, współbracia z naszych pijarskich placówek, Ksiądz Rektor Seminarium Rzeszowskiego oraz kapłani i świeccy wykładowcy, współpracujący z nowicjatem. Do nowicjuszy Wojciecha, Jakuba i Dominika przyjechali rodzice, rodziny, przyjaciele i znajomi. W kościele nie brakło przedstawicieli wspólnot parafialnych i parafian.

Ojciec Prowincjał w homilii nawiązał do uroczystości poprzedzającej złożenie ślubów. Dzień wcześniej, 11 września, została poświęcona nowo wybudowana Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, która jest pierwszym etapem nowo budowanego Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego. O.Mateusz Pindelski zauważył, że uroczystość poświęcenia szkoły i uroczystość złożenia pierwszej profesji nie tylko się uzupełniają, ale tworzą nierozdzielną całość. „Dzięki nowym pijarom zapuszczamy korzenie, a dzięki nowej szkole możemy wypełniać nasz pijarski charyzmat”.

Nowicjusze, a po złożeniu profesji i staniu się zakonnikami juniorzy, przybrali imiona zakonne. Wojciech od św. Józefa z Kupertynu, Jakub od Ofiarowania Pańskiego, Dominik od Krzyża. „Nowe imię otrzymała również Matka Boża, w scenie zwiastowania. Bóg nazwał ją Pełną Łaski. Pamiętajcie o tym, że Wam również, w każdym dniu życia, towarzyszy łaska Pana Boga ” – powiedział do nowicjuszy o.Mateusz.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą.

Po uroczystości, juniorzy wrócili do domów a Nowicjat Zakonu Pijarów rozpoczęli: Łukasz z Poznania, Michał z Gościcina, Karol z Poznania i Szymon z Nitry (Słowacja).

Wydarzenia minionych dni w Rzeszowie to czas wielkiej łaski dla Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, dla Wspólnoty Parafialnej i dla mieszkańców tego pięknego miasta.

o.Łukasz SchP

Fot i montaż: P. Wąsacz

Fot. I. Witowicz