12 WRZEŚNIA – ZŁOŻENIE ŚLUBÓW W ZAKONIE PIJARÓW

W dniu 12 września, w Święto Najświętszego Imienia Maryi, trzej nowicjusze złożyli Panu Bogu śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz specjalnej troski o dzieci i młodzież. Bartosz, Jan i Paweł, po rocznym przygotowaniu do tego wydarzenia, odpowiedzieli na wezwanie Jezusa i, poprzez konsekrację zakonną, stali się zakonnikami – Pijarami, poświęconymi Bogu i drugiemu człowiekowi.

Na tej samej uroczystości ośmiu współbraci kleryków odnowiło swoje śluby, a dzień wcześniej 11 września czas nowicjatu rozpoczęło pięciu nowicjuszy (Słowak i czterech Polaków).

Dziękujemy Panu Bogu za dar powołań do Zakonu Pijarów. Wiemy, że jest to odpowiedź na modlitwy naszych Parafian i na ich troskę o powołania i powołanych.

Fot. Piotr Wąsacz.