13.12.2019 – Adoracja Uwielbienia „I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch…”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił

13 grudnia 2019 r. odbędzie się ostatnia w tym roku kalendarzowym Adoracja Uwielbienia. Kolejna będzie po okresie kolędy (luty 2020 r.)


 

W pierwszą niedzielę Adwentu zakończyliśmy w Kościele dwuletni (2017-2019) program duszpasterski ukierunkowany na osobę Ducha Świętego: „Duch, który umacnia miłość”. Wraz z zakończeniem tego czasu kończy się także cykl naszych rozważań i refleksji nad Hymnem „Veni Creator Spiritus” (O Duchu Stworzycielu przyjdź), który nam towarzyszył podczas piątkowych Adoracji Uwielbienia.

W ostatni przed Świętami Bożego Narodzenia, piątkowy wieczór modlitwy, będziemy wyznawać naszą wiarę w Ducha, który jest „jednym tchnieniem Dwóch”. Będziemy próbować przejść od refleksji, która nam towarzyszyła, do wiary. Będziemy wyznawać wiarę w obecność Ducha pośród nas, w naszym sercu. Wiarę w ostateczne zwycięstwo miłości. Wiarę w to, że Duch prowadzi Kościół i stoi na czele „powrotu wszystkiego do Boga”. Będziemy Ducha Świętego adorować, kochać, błogosławić, uwielbiać i dziękować Mu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

13 grudnia 2019 r

Kościół OO. Pijarów

Godz. 20.00