14.03.2020 – Komunikat o.Proboszcza Pawła Nejmana SP

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych i kościelnych informujemy:

  • zachęcamy, by korzystać z dyspensy od udziału w kościele w niedzielnej i świątecznej Mszy św. i przeżyć ją w domu w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji przez środki społecznego przekazu (Msze św. on-line);
  • w kościele jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób; w auli pod kościołem kolejne 50 osób (z bezpośrednim przekazem sprawowanej liturgii); wejście do kościoła i do auli od strony plebanii;
  • terminy Mszy św. i nabożeństw nie ulegają zmianie, choć z powodu ograniczeń frekwencji do 50 osób zachęcamy, by np. Gorzkie Żale odśpiewać w domu, w gronie rodzinnym;
  • prosimy rozproszyć się w kościele i w auli pod kościołem zachowując ok. 1,5 m odstępu (także w kolejce do spowiedzi i do przyjęcia Komunii św.);
  • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
  • przepisy liturgiczne Kościoła przewidują także przyjmowanie Komunii Świętej na rękę – w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem; możliwa jest także komunia duchowa, czyli „akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną”;
  • rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą;
  • nie zbieramy ofiar na tacę; jest możliwość złożenia ofiary do skarbonek przy stolikach z prasą.

 

Kapłani w dalszym ciągu będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Taką pomoc oferują wolontariusze z naszej parafii. Prosimy o zgłoszenia.

W jedności ze wszystkimi kapłanami i osobami konsekrowanymi modlimy się odmawiając część różańca świętego codziennie o 20.30 w kaplicy nowicjatu z prośbą o ustanie epidemii, w intencji osób chorych i tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

o. Paweł Nejman SP