15.11.2019 – Adoracja Uwielbienia „Daj nam przez Ciebie Ojca znać”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Kolejna strofa hymnu Veni Creator Spiritus otwiera przed nami nową perspektywę kontemplacji Ducha. Pozostawiamy perspektywę horyzontalną, w której kontemplujemy działanie Ducha na historię i Kościół, działanie Ducha wobec naszych nieprzyjaciół i niebezpieczeństw i wchodzimy w perspektywę wertykalną, w której kontemplujemy wewnętrzne życie w Bogu. Przechodzimy w kontemplacji od tego co Duch czyni w historii do tego, czym jest w Trójcy.

W Ewangelii św. Jana czytamy jak Jezus mówi apostołom Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe (J 16, 12-13). W naszej modlitwie będziemy przyzywać obecności Ducha, aby nam ukazywał, że Bóg jest naszym Ojcem, by uczył co znaczy być dzieckiem Boga.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

15 listopada 2019 r

Godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów