21.02.2020 – Adoracja Uwielbienia

Pismo Święte mówi nam o tym, że Jezus jest Dobrym Pasterzem, który prowadzi nas, swoją owczarnię, na zielone pastwiska. Jezus prowadzi nas do miejsc, gdzie możemy odnaleźć pokarm. Człowiek, tak jak każda istota, aby żyć potrzebuje odżywiać się, karmić się tym, co przyniesie mu życie i siłę.

Jako ludzie wiary jesteśmy owczarnią Chrystusa, całkowicie od Niego zależną. Zgodnie ze słowem „Beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5) wierzymy głęboko, że to od relacji z Pasterzem, od naszego zaufania do Niego zależy nasze życie. To dzięki Niemu cokolwiek możemy uczynić.

Podczas adoracji przyjrzymy się pokarmowi, który otrzymujemy od Boga. Jest nim: Słowo Boże, Eucharystia i pełnienie woli Ojca. Podejmiemy wysiłek zastanowienia się nad tym dlaczego brakuje nam siły kiedy chcemy się zdobyć na wypełnienie jakiegoś dobrego uczynku. Być może, jedną z odpowiedzi, będzie uświadomienie sobie tego, że brakuje nam prawdziwego pokarmu, który dałby nam siłę.

Rozpoczęliśmy w Kościele w Polsce nowy, trzyletni (2019-2022) program duszpasterski, któremu towarzyszy hasło „Eucharystia daje życie”.  Pierwszy rok programu koncentruje się na Eucharystii, która jest tajemnicą wyznawaną; drugi na Eucharystii, która jest tajemnicą celebrowaną; trzeci na Eucharystii, która jest tajemnicą naszego posłania i świadectwa.

We wspólnej modlitwie i adoracji Jezusa obecnego w Eucharystii chcemy wejść na drogę proponowaną przez Kościół tak by odkrywać ją jako tą, która „daje życie”.

Więcej o nowym programie tutaj

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy

Piątek 21 lutego 2020 r.

Godz. 20.00