26.03.2020 – Komunikat proboszcza o.Pawła Nejmana

W związku z epidemią koronawirusa władze państwa zdecydowały we wtorek 24.03.2020, że w Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

25.03.2020 Kuria Diecezjalna w Rzeszowie w kolejnym komunikacie do odwołania udzieliła dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w wydanym we wtorek komunikacie prosi o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia. Abp Gądecki jednocześnie zachęca wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych.

 

Stosując się do wymogu ograniczenia liczby uczestników zgromadzeń prosimy, aby na Msze święte do kościoła przybyły tylko osoby, które zamawiały intencję.

Osoby, które przybędą do kościoła pomimo obowiązującego ograniczenia muszą się liczyć z tym, że do kościoła nie zostaną wpuszczone.

Jednocześnie informuję, że godziny Mszy św. pozostają bez zmian.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – tylko on-line o godz. 19.30

 

Prosimy o korzystanie ze spowiedzi przedświątecznej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w dni powszednie w godz. 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00

Dziękujemy za dostosowanie się do niezależnych od nas decyzji!

o.Paweł Nejman SP