25.10.2019 – Adoracja Uwielbienia „I Twym pokojem obdarz wraz”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Pokój jest wypełnieniem życia każdego chrześcijanina. Pokój to ostateczny cel wszystkiego, to realizacja wszelkich pragnień. Człowiek pokoju to ten, który już na ziemi kosztuje dóbr wiecznych. To stan człowieka, który żyje w harmonii z Bogiem, z rzeczami i z samym sobą.

Pokój jest darem Bożym (łaską Boga), jest owocem Ducha Świętego i jest też błogosławieństwem, a więc powinnością i zobowiązaniem do tego by wprowadzać pokój: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” (Mt 5,9)

Na wspólnej modlitwie będziemy prosić Ducha Świętego o dar pokoju. Wzywając działania Ducha będziemy prosić by On uczynił w nas to, co uczynił w Chrystusie – by pomógł nam zwyciężyć w walce, pokonać pokusy, zasmakować na ziemi wiekuistego pokoju, który czeka nas w niebie.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

25 października 2019 r.

Godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów