27.11- Dzień Opieki św. Józefa Kalasancjusza – PATROCINIUM

27 listopada obchodzimy Dzień Opieki św. Józefa Kalasancjusza – Patrocinium.
Tego dnia wspominamy św. Józefa Kalasancjusza, który jest opiekunem dzieci i młodzieży. Nazwa tego corocznego święta pochodzi od łacińskiego słowa patrocinium – które oznacza patronat, opiekę patrona. 27 listopada, to data otworzenia przez Kalasancjusza w 1597 r. pierwszych dwóch bezpłatnych klas dla biednych chłopców przy kościele św. Doroty na Zatybrzu w Rzymie.

Otoczmy tego dnia szczególną modlitwą dzieci i młodzież wychowywane w placówkach pijarskich.