29.11.2019 – Adoracja Uwielbienia „Daj nam też poznać Syna”

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Duch objawia nam siebie objawiając nam osobę Ojca i Syna. Daje nam łaskę poznania Ojca i Syna, i sam pozostaje jakby nieznany.

W naszej modlitwie będziemy prosić Ducha aby, jak mówi hymn Veni Creator Spiritus, „dał nam poznać Syna”. Jezus, który żyje w Duchu, może być poznany tylko w mocy tegoż Ducha. Duch, jak światło, rozświetla przed nami oblicze Chrystusa. Poznać Chrystusa w Duchu to doświadczyć Go żywego i istniejącego. Poznać Jezusa w Duchu, to w mocy Ducha móc powiedzieć „Jezus jest Panem”, tak by to nie były tylko ludzkie słowa, ale osobista decyzja każdego z nas.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

29 listopada 2019 r.

Kościół OO. Pijarów

Godz. 20.00