46. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę | 4-13 sierpnia 2023

Zapraszamy do udziału w 46. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 4-13 sierpnia.

Jedną z grup tworzących Pielgrzymkę – grupę św. Józefa Sebastiana Pelczara poprowadzi pijar, O. Emil Grochowski.
Zapraszamy parafian, mieszkańców dekanatu Rzeszów – Wschód oraz sympatyków pijarskiego zakonu do tworzenia wspólnoty w ramach tej pielgrzymkowej grupy.

Piesza Pielgrzymka to 10 – dniowe rekolekcje w drodze, które są doświadczeniem żywego Kościoła oraz okazją do umocnienia wiary. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania zaprawionych pielgrzymów z kilkuletnim stażem, jak i tych, dla których to może być pierwsza okazja do wyruszenia w drogę w stronę Jasnogórskiej Pani. Więcej informacji jest zawartych na oficjalnej stronie pielgrzymki: https://pielgrzymka.rzeszow.pl/ 

Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udział w 10-dniowej pielgrzymce, będzie możliwość 1-dniowego, sztafetowego pielgrzymowania. Koszt pielgrzymki sztafetowej wynosi 40 zł

Koszt pielgrzymki 10-cio dniowej wynosi 250 zł. 3 osoba z domu płaci 200 zł 4 i następne 150 zł. Dzieci do 10 roku życia są zwolnione z opłat (należy ich także zapisać przez system rejestracyjny). Dla pielgrzymów 10-dniowych zaliczka wynosi 50 zł (pozostałą kwotę należy wpłacić u księdza przewodnika). Pielgrzymi wybierający formę sztafety wpłacają całość kwoty na konto bankowe pielgrzymki w wysokości 40 zł.

Numer konta: 11 1020 4391 0000 6502 0221 0334

Do naszej grupy można zapisać się na dwa sposoby:

Każdą wspólnotę tworzą ludzie. Dzięki różnorodnym darom, jakie posiadamy, wspólna droga staje się bezpieczna i bardziej radosna. Dlatego, jeśli posiadasz:

  • zdolności muzyczne – zapraszamy do współtworzenia grupy muzycznej;
  • wykształcenie medyczne – zapraszamy współtworzenia grupy medycznej;
  • predyspozycje organizacyjne – zapraszamy do współtworzenia służb porządkowych (zapewniamy odpowiednie przeszkolenie).

Jeśli chciałabyś, chciałbyś nas wesprzeć w jakikolwiek sposób, zapraszamy do kontaktu z o. Emilem: grochowski@pijarzy.pl

Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!