6. 04. 2019 r. – Dzień skupienia wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

W dniu 06.04.2019r. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca przeżywała Dni Skupienia w Hebdowie (woj. małopolskie). Był to czas podsumowujący dotychczasową formację Wspólnoty, zawartą w ramach programowych odpowiedzialności rozpatrywanej w trzech wymiarach: odpowiedzialności za wiarę, rodzinę i Wspólnotę. Wydarzenie to odbywało się w Hotelu Św. Norberta w Hebdowie.

Pierwsza konferencja dotyczyła odpowiedzialności za wiarę, którą wygłosiła administrator Wspólnoty Edyta Kocur.  Istotę odpowiedzialności oparła na słowach Św. Pawła „Cóż masz czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Tym samym uświadomiła nam, że wszystko, co mamy jest darem. Także wiara. Jest to, jednak trudny dar. Dlatego też wymaga  pielęgnacji  i wzmacniania przez Sakramenty. Wiara wiąże się z wypełnianiem Słowa Bożego i świadectwem życia. Wskazując na  poszczególne postacie z kart Pisma Świętego wyjaśniała, co to znaczy być odpowiedzialnym za wiarę. I tak oto  Św. Józef ufa Bogu, nawet wtedy, gdy Bóg przemawia do niego we śnie (Mt  2, 13-15). Innym przykładem dojrzałej formacji jest Eleazar, który znał Pisma i jak przystało na pobożnego Żyda nie naruszył Prawa Bożego nawet w obliczu śmierci. Swoją zdecydowaną postawą dał wzorowe świadectwo towarzyszom  (2 Mch 18- 31).  Jezus również daje nam przykład odpowiedzialności, gdy wystawiony na próbę i podjudzany przez faryzeuszy o płacenie podatków, decyduje się zapłacić, mimo iż nie musi tego robić (Mt 17, 24-27). Jak przystało na uczniów Jezusa, nasze zachowanie ma być przejrzyste i spójne z wiarą. Mamy tak żyć, aby ludzie którzy nas widzą mogli chwalić Boga. To właśnie Bóg nam stwarza warunki, żebyśmy mogli wyrażać swoją wiarę. Możemy to robić tylko w jedności z Nim.

Centralnym punktem Dni Skupienia była Adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta. Mszę Św., odprawił duszpasterz wspólnotowy o. Tomasz Jędruch, który wygłosił konferencje na temat odpowiedzialności za Wspólnotę. Jak zaznaczył o. Tomasz, to Słowo Boże jest podstawowym elementem, które daje życie Wspólnocie. Zanik Słowa powoduje obumarcie Wspólnoty. Nieodłącznym elementem Słowa jest także wspólna Eucharystia. To właśnie za sprawą Eucharystii i słuchania Słowa dokonuje się formacja człowieka. Odpowiedzialność za wspólnotę to także prostolinijność przejawiająca się we: wzajemnym szacunku, uprzejmości, miłości i wspieraniu siebie nawzajem. Służba i posłuszeństwo są dwoma kierunkami odpowiedzialności za wspólnotę. Wzorem jest Jezus Chrystus, który pełni wolę Ojca, a zarazem przyszedł po to, aby służyć.

Trzecia konferencja dotyczyła odpowiedzialności za rodzinę. Głoszącym był Marek Szela. Nauki rozpoczął od odpowiedzialności za rodziców  fragmentem Mądrości Syracha (Syr. 3, 1-16).  Dalsza część  konferencji ujęta była w formę drogi krzyżowej. Motywem tej Konferencji były słowa pieśni: „W Krzyżu zbawienie”   i prowadząc nas przez poszczególne stacje wskazywał na Jezusa jako punkt odniesienia w każdej sytuacji która  spotyka rodzinę. To Jezus, jest Tym, który czyni rodzinę piękną. W chwilach kryzysów możemy poznać Boga, który jest większy od naszych słabości. Życie z Jezusem to także poświęcenie dla rodziny, cicha, pokorna służba i posługa miłością. Wytrwałość aż do końca. Życie rodziny, to życie w Jezusie, bowiem to Jezus jest Tym, który daje życie.
Na zakończenie głoszący zaznaczył, że droga krzyżowa to piękne i bolesne chwile. Aby iść trzeba mieć perspektywę celu. Tym celem jest świętość rodziny.

Klamrą spinającą te trzy wymiary  odpowiedzialności  jest Jezus Chrystus.

Poza wymiarem duchowym  był  czas na integracje wspólnotową i agapę przy grillu. I nawet wiosenny deszcz nie zdołał zmącić panującej zewsząd radosnej atmosfery.