9-11.07.2020 Rekolekcje dla Domowego Kościoła

W dniach 09 – 11 lipca 2020 roku w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla członków Domowego Kościoła naszej Parafii. Poprowadził je Ojciec Łukasz Adamusiak wraz z parą pilotującą jednego z kręgów – Dorotą i Jackiem Piotrowskimi.

Tematem przewodnim katechez było Pismo Święte.

Pierwszego dnia Ojciec Łukasz przypomniał nam podstawowe informacje o Księdze Życia czyli Słowie Bożym spisanym w postaci Biblii, jak również podał takie, o których większość z nas prawdopodobnie nie miała pojęcia. Na przykład: Stary Testament, taki jaki możemy dzisiaj przeczytać powstawał przez 1100 lat czyli dwanaście wieków (!) (od czasu spisania Księgi Wyjścia do 2 Księgi Machabejskiej).

Drugiego dnia Ojciec opowiedział nam o kanonie biblijnym czyli spisie Ksiąg Natchnionych, i wskazał jak na przestrzeni lat kanon ewoluował. Dowiedzieliśmy się między innymi jakie są różnice pomiędzy kanonem pism Starego Testamentu Biblii Katolickiej i Hebrajskiej.

Trzeciego dnia rekolekcji Ojciec przypomniał, że każdy werset Pisma Świętego zawiera Słowo Boga i jest pełne Jego obecności. Dzięki współpracy Boga i człowieka powstała Biblia, a my poprzez czytanie jej spotykamy się z Bogiem. W Biblii mamy podane wskazówki od Boga, według których powinniśmy postępować, aby dążyć do świętości.

Po katechezach, czyli części pierwszej spotkań przechodziliśmy na modlitwę do górnego kościoła, którą ubogacała gra na gitarze Dorotki oraz gra na flecie Marysi.

Pierwszego i drugiego dnia wspólnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Dorota i Jacek przeprowadzili nas przez rozważanie fragmentu Pisma Świętego i modlitwę małżonków za siebie nawzajem. Te spotkania kończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

Rekolekcje zakończyły się wspólną Eucharystią animowaną przez członków kręgu Domowego Kościoła pilotowanego przez Dorotę i Jacka. Posługę w konfesjonale pełnił Ojciec Proboszcz, dzięki czemu można było skorzystać z sakramentu spowiedzi i potem w pełni przeżyć Eucharystię.

Po wspólnej Mszy Świętej przy kawie/herbacie i ciastku dzieliliśmy się wrażeniami i przemyśleniami z rekolekcyjnych spotkań.

Ewa