ADORACJA PANA JEZUSA W OŁTARZU GROBU

ADORACJA PANA JEZUSA W OŁTARZU GROBU

NOC Z WIELKIEGO PIĄTKU NA WIELKĄ SOBOTĘ

Po Liturgii Męki Pańskiej: pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo Gorzkich Żali i adoracja młodzieży (godz. 21.00)

22.00 – 23.00 ulice: Saska, Leszka Czarnego, Litewska, Witolda

23.00 – 24.00 ulice: Olbrachta, Królowej Marysieńki, H. Pobożnego, Królowej Bony

0.00 – 1.00 ulice: Morgowa, Bałtycka, Marcina Filipa, Tatrzańska

1.00 – 2.00 ul. Lwowska

2.00 – 3.00 ulice: Władysława IV, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego

3.00 – 4.00 ulice: Mazowiecka, Cienista, Kaszubska, Podlaska

4.00 – 5.00 ulice: Kujawska i Pomorska

5.00 – 6.00 ulice: Warneńczyka i Kazimierza Odnowiciela

6.00 – 7.00 ulice: Książęca, Królewska, Anny Jagiellonki, Bolesława Śmiałego

7.00 – Jutrznia z wspólnotą pijarską, następnie adoracja indywidualna