ADORACJA PANA JEZUSA W OŁTARZU GROBU

PORZĄDEK ADORACJI PRZY GROBIE PAŃSKIM

NOC Z WIELKIEGO PIĄTKU NA WIELKĄ SOBOTĘ

Po Liturgii Męki Pańskiej: pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo Gorzkich Żali i adoracja młodzieży (godz. 21.00)

22.00 – 23.00 ul. Książęca, ul. Królewska, ul. Anny Jagiellonki, ul. Bolesława Śmiałego

23.00 – 24.00 ul. Warneńczyka, ul. Kazimierza Odnowiciela

24.00 – 1.00 ul. Saska, ul. Leszka Czarnego, ul. Litewska, ul. Witolda

1.00 – 2.00 ul. Morgowa, ul. Bałtycka, ul. Marcina Filipa i ul. Tatrzańska

2.00 – 3.00 ul. Lwowska

3.00 – 4.00 ul. Olbrachta, ul. Królowej Marysieńki, ul. Henryka Pobożnego, ul. Królowej Bony

4.00 – 5.00 ul. Mazowiecka, ul. Cienista, ul. Kaszubska i ul. Podlaska

5.00 – 6.00 ul. Kujawska, ul. Pomorska

6.00 – 7.00 ul. Władysława IV, ul. Aleksandra Jagiellończyka, ul. Zygmunta I Starego

7.00 – Jutrznia z wspólnotą pijarską, następnie adoracja indywidualna