ADORACJA UWIELBIENIA – 19 STYCZNIA 2018 R. PSALM 29 (28)

Podczas każdej liturgii Euchrystycznej kapłan modli się słowami prefacji (dialogiem otwierającym) „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe…” i kończy modlitwę wezwaniem do wiernych „Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty…”.

W śpiewie uwielbienia wierni zebrani w świątyni łączą się z uwielbieniem oddawanym przez Aniołów. W ten sposób kościół pielgrzymujący (na ziemi) i kościół triumfujący (w niebie) jednym głosem wychwalają Boga. Liturgia ziemska łączy się z liturgią niebiańską. Wierni zgromadzeni w kościele niejako wstępują do świątyni w niebie i mogą doświadczać przedsmaku tego, co czeka ich po zmartwychwstaniu – bliskości Boga i radości z oddawanej mu chwały.

Idee jedności modlitwy zmieni i nieba wysławia Psalm 29. Modlący się w świątyni Izrael wychwala siedzącego na tronie w niebie Jahwe – Boga wszelkiego bytu, którego potęga jest zobrazowana potęgą burzy.

 

1 Psalm. Dawidowy.

Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwałę i potęgę!

2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!

 

Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg majestatu: Pan ponad wodami niezmierzonymi!

Głos Pana pełen potęgi! Głos Pana pełen dostojeństwa!

Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu,

6 sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół.

Głos Pana rozsiewa ogniste strzały,

głos Pana wstrząsa pustynią, Pan wstrząsa pustynią Kadesz.

Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy:

 

a w Jego pałacu wszystko woła: «Chwała!»

10 Pan zasiadł [na tronie] nad potopem i Pan zasiada jako Król na wieki.

11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem.

 

We wspólnej modlitwie będziemy oddawać chwałę Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Jak wyznajemy w Składzie Apostolskim, Jezus „trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego”. Wierzymy, że nasza modlitwa w obecności Aniołów przyniesie nam pokój w sercu i błogosławieństwo. Wierzymy, że Pan „udzieli mocy swojemu ludowi, [i] pobłogosławi swój lud, darząc go pokojem”.

Piątek, 19 stycznia 2018 r., godz. 20.00