ADORACJA UWIELBIENIA – 2 LUTEGO 2018 R. PSALM 20 (19)

„Jak trwoga to do Boga” mówi znane przysłowie. Ta „trwoga” jest często bardzo realna i bliska. To nie to, co może się stać lub wydarzyć, to nie jest zamartwianie się na przyszłość, ale to to, co „tu i teraz” w naszym życiu. W czasie „trwogi” trudno nam modlić się bo przed oczyma nieustanna obawa. Modlitwa przybiera wówczas formę poszukiwania najlepszego rozwiązania (ucieczki, stawienia czoła, ominięcia). Skupiamy się nad tym, co przed nami i … zapominamy o obecności Tego, do Którego się modlimy.

Psalm 20 jest prośbą o błogosławieństwo w „dniu utrapienia”. Wyruszający na wojnę król jest błogosławiony przez naród Izraela, który nie koncentruje się na militarnej potędze przeciwnika, ale na Bogu. Nie w liczbie rydwanów i koni, ale w potędze Boga tkwi zwycięstwo.

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2 Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

3 Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu.

4 Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.

5 Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.

6 Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść sztandary.

Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!

7 Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, przez możne czyny zbawczej swej prawicy.

8 Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.

9 Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy.

10 Panie, wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.

W czasie wieczornej adoracji uwielbienia będziemy modlić się Psalmem 20. Zgromadzeni w świątyni, w obecności Jezusa w Eucharystii, będziemy wypraszać dla siebie nawzajem dar Jego błogosławieństwa (wysłuchania, ochrony, pomocy i wsparcia). Będziemy też uczyć się postawy powierzania Panu Bogu naszych „dni utrapienia”. Zamiast koncentrować się na poszukiwaniu ludzkich rozwiązań skupimy się na Nim. „Zajmiemy się” Bogiem, z wiarą, że On „zajmie się” nami.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Piątek, godz. 20.15