Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

Adoracje Uwielbienia – 2018/2019

image

Veni Creator Spiritus

Przybądź Duchu Święty

image
Hasło Roku Duszpasterskiego 2018-19

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczysty płynie chwał.
Amen.

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

 

Duchu Święty napełnij swoją łaską serca, które stworzyłeś.

Duch Święty uczestniczy w dziele stworzenia, w którym wszelkie istoty wychodzą od Boga (mają w Nim swój początek istnienia). Celem istnienia stworzeń jest powrót do Boga, po tym jak stworzenia poddane działaniu grzechu nie tylko wychodzą od Boga, ale oddalają się od Niego, czy wręcz odwracają się od Niego.

Droga każdego człowieka (stworzenia) ma swój początek w Bogu. Wolna wola, słabość natury ludzkiej skutkują oddalaniem się od Stwórcy. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wejść na drogę powrotu. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego, który umocni naszą słabą wolę, uleczy zranienia spowodowane grzechami i uświęci nasze życie.

Dlatego wzywając Ducha Świętego prosimy Go by napełnił nas swoją łaską, darmo danym i niezasłużonym darem z nieba, która usprawiedliwia nas przed Bogiem i czyni nas miłymi Bogu.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Parafia św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie
Piątek 12 października, godz. 20.00