ADORACJE UWIELBIENIA – Uroczysta obietnico Ojca

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczysty płynie chwał.
Amen.

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2018-19

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Ty darzysz łaską siedmiokroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Dawco siedmiu darów,

Palcu Bożej prawicy,

Uroczysta obietnico Ojca,

Ty kładziesz na ustach słowo.

 

Uroczysta obietnico Ojca

 

Bóg Ojciec złożył człowiekowi obietnicę. Dzięki tej obietnicy człowiek żyje w oczekiwaniu na jej spełnienie, na jej realizację, która ma nastąpić w nieokreślonej dla człowieka przyszłości. Największą obietnicą Boga jest obietnica Mesjasza i obietnica wylania Ducha. Jedna i druga spełniła się w osobie Jezusa, który objawił się w ciele i w wylaniu Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy. Mimo spełnienia obietnica czeka na jej wypełnienie. To dlatego oczekujemy na powtórne przyjście Mesjasza, oczekujemy również na łaskę ponownego wylania Ducha Świętego na wszelkie stworzenie.

Chcemy w naszej wspólnotowej modlitwie stawać przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i odkrywać to, że Bóg złożył w naszych sercach obietnicę. Chcemy w naszej modlitwie przyjąć tę obietnicę by wejść w dynamikę historii zbawienia, która stanie się naszą osobistą historią, historią zbawienia naszego życia.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Piątek, 10 maja 2019 r.

godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów