ADORACJE UWIELBIENIA – Zapal w umyśle Twe światło

VENI CREATOR SPIRITUS
PRZYBĄDŹ DUCHU ŚWIĘTY

1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy twej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczysty płynie chwał.
Amen.

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO 2018-19

Kościół postanowił by lata 2017-2019 były czasem refleksji, modlitwy i doświadczania Ducha Świętego. Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma skłonić wspólnoty do formacji ukierunkowanej na trzecią osobę Trójcy Świętej.
W naszych piątkowych Adoracjach Uwielbienia będziemy rozważać, napisany przez benedyktyńskiego mnicha w IX w., łaciński hymn Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu przyjdź!). Chcemy by refleksja prowadziła nas w naszej wspólnej modlitwie do doświadczenia działania Ducha Świętego w naszym życiu.


 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy twej.

Zapal w umyśle Twe światło,

Wlej w serca miłość

Co w ciele naszym jest słabe,

Uzdrów wieczną potęgą

 

 

Zapal w umyśle Twe światło

 

Rozpoczynamy refleksję nad czwartą zwrotką hymnu O stworzycielu Duchu przyjdź. Widzieliśmy Ducha na tle kosmosu (w stworzeniu i historii stworzeń), widzieliśmy Ducha działającego w Kościele (uświęcenie i charyzmaty), a teraz chcemy kontemplować Ducha działającego w osobie, w konkretnym człowieku.

Duch jest Tym, który oddziałuje na całego człowieka, na jego umysł (oświeca), serce (wlewa miłość) i ciało (przymnaża zdrowia).

W naszej modlitwie będziemy poznawać czym jest światło Ducha Świętego i jakie są skutki jego działania dla naszego życia.

Będziemy prosić aby Światło Ducha nie tylko uświęciło nas ale i oświeciło w rozumieniu Boga, Pisma Świętego i Prawd Wiary.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Piątek, 18 maja 2019 r.

Godz. 20.00

Kościół OO. Pijarów