PIJARZY RZESZÓW

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu odbywa się przez dwa lata:

  • rozpoczyna się w klasie siódmej (zapisy i spotkania we wrześniu),
  • kontynuowane jest, dla grupy kandydatów, w klasie ósmej (podczas roku szkolnego).

 

Terminy spotkań są ustalane każdorazowo przez duszpasterzy i animatorów, którzy przygotowują kandydatów w danym roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata do bierzmowania (pierwszy rok formacji):

Bierzmowanie-zgłoszenie-kandydata

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski kandydaci dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego zachowują imię chrzcielne. Zmiana jest uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiają za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. .

Świadkami bierzmowania, w celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Przeczytaj także