Ponieważ dwie pierwsze konferencje w cyklu “Świat Nastolatka” były wprowadziły nas w okres dojrzewania i relacje rodzinne, nie możemy przeskoczyć dalej nie poruszając tematu komunikacji nastolatka i komunikacji z nastolatkiem....

Przygotowanie do odpustu, w sobotę, 23 VIII, stanowiły konferencje na temat życia małżeńskiego i rodzicielskiego w nawiązaniu do patronatu naszego Ojca nad dziełami wychowawczymi, a także (w niedzielę) doświadczenie wspólnoty na pikniku rodzinnym....