Pod kierunkiem Pani Genowefy Jamrozek nowicjusze, młodzież oraz członkowie Parafialnego Chóru KANTYLENA przygotowali spotkanie patriotyczne z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja....

We wtorek, 20 kwietnia, podczas uroczystej Eucharystii o godz. 18.30 JE ks. bp Kazimierz udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania....

W obozie narciarskim uczestniczyła grupa z Bolszewa. Z „prawie nad morza” przybyła grupa 24 osób wraz z opiekunami: o. Mariuszem Rabczakiem i Paniami Mają i Barbarą....