Poniższy link przekieruje na foldery, w których można umieszczać zdjęcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej. https://drive.google.com/drive/folders/1adtsVS_R8gPHSIMdgmu1ijOGHojhqlgu?usp=sharing   o.Łukasz SchP...