CENTRALNY DZIEŃ ROKU JUBILEUSZOWEGO W NASZEJ PARAFII

Dzień 6 marca był centralnym dniem obchodów Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Zakonie Pijarów. Tego bowiem dnia, dokładnie przed 400 laty – 6 marca 1617 r. – Papież Paweł V wydał breve ustanawiające w Kościele nowe zgromadzenie zakonne: Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

Dzień ten był więc uroczyście i na różne sposoby obchodzony w całym Zakonie, także w placówkach Prowincji Polskiej. O. Prowincjał Józef Matras przewodniczył Eucharystii i wygłosił okolicznościowe słowo w naszej parafii. Na mszę św. licznie przybyli przedstawiciele sąsiednich wspólnot zakonnych, męskich i żeńskich, z Rzeszowa i okolic. Był obecny także wieloletni proboszcz parafii katedralnej w Rzeszowie, ks. infułat Stanisław Mac oraz parafianie i przyjaciele Zakonu oraz chór dziecięcy upiększający liturgię. W czasie Eucharystii pijarzy odnowili swoje śluby zakonne, a po błogosławieństwie nastąpiła dalsza część świętowania, która miała miejsce w auli pod kościołem, będąc okazją do wspólnej rozmowy i bliższego poznania się. Niech św. Józef Kalasancjusz oręduje za nami wszystkimi!