PIJARZY RZESZÓW

CHRZEST

I powiedział do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. (Mk 16, 15-16a)

Zamiar ochrzczenia dziecka rodzice (lub rodzic) winni zgłosić w kancelarii parafialnej minimum na miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Do spisania danych personalnych dziecka niezbędny jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego. Mile jest widziany dokument potwierdzający sakramentalny charakter małżeństwa rodziców, jeśli był zawierany poza własną parafią. Rodzice zobowiązani są do udziału w katechezie przygotowującej do chrztu, termin uzgadnia się przy zgłoszeniu.

Sakrament chrztu jest udzielany w drugie i czwarte niedziele miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12:30.

Rodzice chrzestni

Do przyjęcia zadań rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– ukończył 16 lat życia,

– jest katolikiem, przyjął sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,

– jest wierzącym i praktykującymi, tzn. prowadzi życie zgodne z zasadami wiary i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.

 

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym, a także młodzi, którzy nie uczęszczają na katechizację. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św. Kandydaci na chrzestnych spoza parafii muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez własną parafię. Świadectwa te należy dostarczyć odpowiednio wcześniej do kancelarii parafialnej.

 

Jednym z podstawowych zobowiązań rodziców i rodziców chrzestnych, w czasie Mszy świętej z obrzędem chrztu, jest występowanie w imieniu dziecka. Rodzice chrzestni powinni przystąpić do Komunii św. i ofiarować ją w intencji dziecka. Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Aby ochrzcić dziecko spoza parafii, należy uzyskać stosowne pozwolenie od księdza Proboszcza ze swojej parafii.

Przeczytaj także