PIJARZY RZESZÓW

    DATKI NA KOŚCIÓŁ

W 2004 roku Rada Parafialna ustaliła zasady gromadzenia środków finansowych na potrzeby utrzymania czystości w kościele i dekorowania go kwiatami.

 

Przyjęto, że comiesięczna składka będzie wynosić 5zł od każdego numeru domu lub mieszkania znajdującego się na terenie naszej parafii.

 

Opłaty są przyjmowane przez dyżurujących członków Rady Parafialnej w naszym kościele w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Dla usprawnienia zbiórki wprowadzony został system kwartalny, tj. wpłacamy od razu za 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Oczywiście można również wpłacać wyliczone kwoty w każdą niedzielę na tzw. tacę w podpisanych kopertach (należy podać na kopercie nazwisko darczyńcy, adres – ulicę i numer domu oraz kwotę składki).

 

Numer konta, na które można wpłacać składki:

38 1600 1332 1841 2280 8000 0003

W przelewie proszę podać nazwisko darczyńcy, adres i numer domu/mieszkania.

 

Apeluję o mobilizację wszystkich Parafian w regularnym dokonywaniu wpłat – odwołuję się do Państwa patriotyzmu lokalnego, więzi międzysąsiedzkich i zawiązanych wspólnot. Tym samym serdecznie dziękuję tym, którzy podjęli trud opieki nad naszą świątynią poprzez dokonywanie wpłat.

 

Dodatkowo proszę również o poruszanie się samochodami po wyznaczonych traktach komunikacyjnych. Proszę nie rozjeżdżać trawników i miejsc, gdzie dopiero trawnik jest urządzany. Zadbajmy o tereny przyległe do naszego Kościoła, tak jak dbamy o własne trawniki. Przecież nasz Kościół oraz cała wspólnota pijarska, to także nasze wspólne dobro i bogactwo.

 

Grzegorz Pelczar wiceprzewodniczący Rady Parafialnej