PIJARZY RZESZÓW

   DAWNI DUSZPASTERZE

Organizator parafii:
o.Lucjan Pabiańczyk SchP 1973 – 1976
Proboszczowie parafii:
o. Michał Górawski SchP 1976 – 1982
o. Kazimierz Zborowski SchP 1982 – 2004
o. Wojciech Kałafut SchP 2004 – 2011
o. Jan Taff SchP 2011 – 2015
o. Tomasz Jędruch SchP 2015 – 2019
o. Paweł Nejman SchP 2019 –