PIJARZY RZESZÓW

   OAZA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Domowy Kościół to małżeńsko – rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Łączy on charyzmat Ruchu Światło – Życie i END. Krótko można go więc określić jako ruch świeckich, posoborowy i charyzmatyczny.
Wspólnoty Rodzin Ruchu Światło-Życie powstały w 1973 roku (wtedy miały miejsce pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku). Celem Ruchu jest urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny chrześcijańskiej poprzez dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża. Rodzina jest tu pojmowana jako Kościół domowy, środowisko przekazywania wiary oraz jako wspólnota, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna.

Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom – są to tzw. Zobowiązania. Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

 

Punktem wyjścia pracy jest zwykle oaza rekolekcyjna, piętnastodniowe rekolekcje, które odbywają się w czasie wakacji. Praca w ciągu roku odbywa się w grupach zwanych kręgami, tworzonych przy poszczególnych parafiach. Krąg składa się z 4 – 7 par małżeńskich i powinien stanowić grupę dynamiczną. Konieczna jest więc wzajemna znajomość, zaufanie, szczerość, przyjaźń oraz otwarcie się na innych, misyjność. Członkowie kręgu co roku wybierają spośród siebie parę animatorską, której zadaniem jest czuwanie nad wzrostem duchowym małżeństw; nad każdą grupą opiekę sprawuje też ksiądz moderator. W pracy formacyjnej silny nacisk kładziony jest na budowanie duchowości małżeńskiej, a przez to również na kształtowanie relacji w rodzinie.
Każde małżeństwo, będące członkiem kręgu, przechodzi formację. Najpierw poznaje zobowiązania, choć lepszą nazwą byłyby drogowskazy, bo są one pomocą pozwalającą trzymać się właściwej drogi.  

 

 Zobowiązania (modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne studium Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, comiesięczne uczestnictwo w spotkaniach kręgu oraz piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne lub krótsze w ciągu roku) to narzędzia pozwalające lepiej poznawać Boży zamiar względem każdego z małżonków. Pary spotykają się raz w miesiącu, aby dzielić się porażkami i sukcesami, owocami pracy nad sobą, życiem.  

 

Inne strony:
http://www.oaza.pl
http://www.dk.oaza.pl
http://www.rdkkana.rzeszow.opoka.org.pl

W minioną sobotę, 3 października 2020 roku, nasz krąg rodzin Domowego Kościoła – trzeci przy parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, obchodził uroczystość zakończenia etapu pilotowania i rozpoczęcia kolejnego etapu formacji. Towarzyszyły nam pary z pozostałych kręgów parafii oraz Beata z pary rejonowej. Wydarzenie to rozpoczęliśmy Eucharystią pod przewodnictwem......

„Bogu dziękując za słońce i nieba aksamit …” wróciliśmy późnym sobotnim wieczorem do domów. Wyjechaliśmy w poniedziałek 20 lipca tzn. Ojciec Dariusz z najstarszym kręgiem DK przy naszej parafii do Jeleniej Góry a dokładnie do Cieplic-Zdroju. Nasz były Ojciec Proboszcz Kazimierz Zborowski przywitał nas i zaprowadził do Kalasantyjskiego Centrum Kultury gdzie......

Spotkanie Rodzin naszego Kręgu Domowego Kościoła było długo oczekiwane przez nas ze względu na czas pandemii. Udało się ono dzięki Ojcu Dariuszowi przy wsparciu Pary Pilotującej i Opiekunek do dzieci (Oli, Moniki i Kongi). Kilka dni w Łapszach Niżnych było czasem modlitwy i chwili wytchnienia. Mimo trudu, jaki przy czwórce......

W dniach 09 – 11 lipca 2020 roku w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla członków Domowego Kościoła naszej Parafii. Poprowadził je Ojciec Łukasz Adamusiak wraz z parą pilotującą jednego z kręgów – Dorotą i Jackiem Piotrowskimi. Tematem przewodnim katechez było Pismo Święte. Pierwszego dnia Ojciec Łukasz przypomniał nam podstawowe......

O REKOLEKCJACH DOMOWEGO KOŚCIOŁA Na początku rekolekcji dla rodzin z Domowego Kościoła, które odbyły się w naszym pijarskim Ośrodku w Łapszach Niżnych, w dniach od 23 do 28 lipca zaplanowałem dwa, konkretne wydarzenia. Pierwszym, było rozdanie tekstu modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Drugim, była wizyta w centrum......

Niektórzy mówią, że nie ma przypadków, tylko Pan Bóg prostuje nasze ścieżki, abyśmy byli bliżej Niego…I tak jest! Dla mnie przygotował taką drogę, która zaprowadziła mnie i moją rodzinę do Domowego Kościoła. Od dziecka należałam do różnych grup duszpasterskich, najpierw schola dziewczęca, Ruch Apostolstwa Młodzieży, a potem duszpasterstwo akademickie. I......

27 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 odbyła się uroczystość przyjęcia Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Każdy z nas świadomie i dobrowolnie podjął decyzję, która ma zmienić nasze życie na lepsze…...