GDZIE MŁODZI – TAM WIOSNA – XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY W RZESZOWIE

Uroczystości związane z XXXI Światowym Dniem Młodzieży w diecezji rzeszowskiej odbędą się pod hasłem „Gdzie młodzi – tam wiosna”.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:30 w Parku Papieskim, gdzie nastąpi powitanie przez Pasterza Diecezji. O oprawę muzyczną w tym miejscu zadba diecezjalny Chór ŚDM. Następnie wszyscy udadzą się do Katedry, gdzie o godzinie 12:00 rozpocznie się celebra Liturgii Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem J. E. Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Po jej zakończeniu nastąpi posiłek i przejazd podstawionym autobusami do Domu Diecezjalnego Tabor. Tam nastąpi modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie na Taborze zagra zespół Siewcy Lednicy.

Wyjazd z naszej parafii o godz.10:10 (zbiórka przy kawiarence), mile widziani rodzice z samochodami, którzy nas podwiozą do Katedry i odbiorą z Taboru. Zainteresowanych prosimy o kontakt z o. Mariuszem.