Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

Wspólnota dla Intronizacji Najśw. Serca Pana Jezusa

1. Nazwa:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.

2. Herb Wspólnoty:

Wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Jego sercem, z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa a lewą trzymającą berło.

3. Rok powstania:

12.06.1995 r.

4. Adres centrali Wspólnoty:

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Pilotów 28/23, 31-462 Kraków.

5. Cel Wspólnoty:

a. adoracja Najświętszego Sakramentu;

b. wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i społeczne;

c. szerzenie Królowania Bożego w ludzkich sercach, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie.

6. Zasady wspólnoty:

a. Działać w ramach parafii, za zgodą i pod opieką Księdza Proboszcza. Nie ma możliwości istnienia poza wspólnotą parafialną;

b. Utrzymywać jedność ze Wspólnotą Krakowską (wspólnotą matką);

c. Włączać się w inicjatywy uzgodnione z Krakowską Wspólnotą.

7. Zadania wspólnoty:

a. Cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Termin stały, uzgodniony z Księdzem Proboszczem;

b. Raz w miesiącu Msza św. w intencji wynagradzającej oraz intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym;

c. Raz w roku ponowienie Intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu;

d. Włączanie się w pracę parafialną.

8. Członkowie Wspólnoty:

a. ochrzczeni, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych;

b. dokonują poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia;

c. Starają się żyć w stanie łaski uświęcającej;

d. Codziennie modlą się;

e. Uczestniczą w tygodniowej adoracji NS;

f. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy św.

g. Uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych przez Wspólnotę;

h. Biorą udział w rekolekcjach i sympozjach organizowanych przez Wspólnotę;

i. Są apostołami dzieła intronizacji NSPJ;

j. Nie prowadzą działalności politycznej.

 

W naszej Parafii Wspólnota ma spotkania modlitewne w każdy czwartek:                                         godz. 18.oo Msza św., po niej Adoracja P. Jezusa w Najśw. Sakramencie.

image

MODLITWY WSPÓLNOTY DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANUJĄCYCH
1. Modlitwa Wspólnoty
2. Modlitwy często odmawiane
Litania do Imienia Chrystusa Króla
Akt Osobistego Poświęcenia się Najśw. Sercu Jezusowemu według świętej Małgorzaty Marii Alacoque:
Osobisty akt Intronizacji służebnicy Bożej Rozalii Celak:
Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celak oraz łaski za jej wstawiennictwem:

Dodaj komentarz