Parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie - Ojcowie Pijarzy

WSPÓLNOTA RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1.Podstawowy akt modlitwy:

     Codzienny dziesiątek Różańca św. wg porządku ustalonego przez Różę.

2. Intencje Róży:

– Prosimy o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

– Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo.

– Prosimy, aby nasze grzechy, przeszłe i obecne, miały jak najmniejszy wpływ na nasze dzieci.

– Prosimy w intencji Ojca Świętego i całego Kościoła Świętego.

3. Owoce uczestnictwa w Róży:

– Pełniej wypełniamy IV Przykazanie Boże.

– Wypraszamy dzieciom łaski Boże (najpiękniejszy prezent).

– Doświadczenie wspólnoty i pomocniczości – każdego dnia modlimy się za dzieci, odmawiając cały Różaniec św.

– Rozwój osobistej modlitwy i zachęta do modlitwy w rodzinie.

4. Modlitwa:

     Panie, Jezu, który tak bardzo ukochałeś dzieci, zwracamy się do Ciebie z naszymi gorącymi prośbami, a Ty nas wysłuchaj:

– Aby nie odebrano żadnemu dziecku cennego skarbu życia.

– Aby wszystkie dzieci mogły rozwijać się w kochających rodzinach.

– Aby wszystkie dzieci mogły poznać Ciebie przez udział w katechizacji.

– Aby wszystkie dzieci mogły się uczyć i rozwijać w pokoju.

– Aby nie było na świecie dzieci głodnych.

– Aby Pan Bóg błogosławił wszystkim Rodzicom i Wychowawcom.

5. Modlitwa błogosławieństwa:

Ojcze niebieski, Syn Twój Jednorodzony, a nasz Pan, Jezus Chrystus brał dzieci w objęcia, kładł na ich głowach ręce i im błogosławił; prosimy Cię, ustrzeż dzieci od wszelkiego zła i zlej na nich obfite Twoje błogosławieństwo. Amen.

Wejrzyj Panie, na dzieci i ich zatroskanych rodziców, błogosław je w swojej dobroci; otoczone Twą łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują Ciebie i niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Panie, prosimy Cię, niech dzieci za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy i Świętych Aniołów Stróżów, nieustannie znajdują opiekę i obronę, oraz cieszą się ich towarzystwem w wieczności. Amen.

6. Róże Rodziców działające przy Parafii:

1. Róża Św. Józefa Kalasancjusza

2. Róża Św. Antoniego z Padwy

3. NMP Łaskawej i Św. Jana Bosco

4. NMP Nauczycielki Młodzieży i Bł. Stanisława Papczyńskiego

5. NMP Królowej Pokoju i Św. Teresy od Dz. Jezus

6. NMP Częstochowskiej i Św. Ojca Pio

7. NMP Miłosierdzia i Św. Rafała Kalinowskiego

8. NMP Rzeszowskiej i Bł. Józefa Kowalskiego

9. NMP Nieustającej Pomocy i Bł. Bronisława Markiewicza.

(stan na 16 stycznia 2009)

     “Sobory powszechne, święci Ojcowie i prawomyślni filozofowie zgodnie stwierdzają, że odnowa chrześcijańskiej społeczności opiera się na gorliwym wypełnianiu tego właśnie zadania. Jeśli bowiem od najmłodszych lat będzie się starannie wychowywać dzieci w pobożności i nauce, niewątpliwie można się będzie spodziewać szczęśliwego biegu całego ich życia”. (Św. Józef Kalasancjusz, Konstytucje, nr 2)

image

Historia różańca świętego
I.ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
II. PRZYJMOWANIE DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
III. MIESIĘCZNA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH
OBOWIĄZKI W ŻYWYM RÓŻAŃCU

Dodaj komentarz