II NIEDZIELA ADWENTU-JAN CHRZCICIEL PRZYGOTOWUJE DROGĘ PANU.

II NIEDZIELA ADWENTU

EWANGELIA (Łk 3,1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

 

ROZWAŻANIE:

 Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, jak Bóg przygotowuje świat na przyjście Jezusa. Dowiadujemy się z niej chociażby o Janie Chrzcicielu i jego działalności. Podkreśla zgodność tego wszystkiego z proroctwami, cytując fragment z księgi Izajasza. «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». W tym cytacie Bóg nakazuje ludziom przygotować swoje serca na zbawienie, które spowoduje przyjście na świat Zbawiciela.

 

Tomasz Sowa

 

 

(obraz Tycjana: św. Jan Chrzciciel)