JUBILEUSZ 50-LECIA O. KAZIMIERZA ZBOROWSKIEGO, 3 V 2014

O. Kazimierz Zborowski przez 24 lata pracował w naszej parafii. Prócz pracy duszpasterskiej, Jego zasługą jest zbudowanie kościoła. Choć od 12 lat przebywa w Cieplicach Ślaskich – Jeleniej Górze, wierni wciąż dobrze pamiętają Go i przy okazji Jubileuszu wrażali Mu wdzięczność modlitwą i życzeniami. Kazanie jubileuszowe wygłosił Ks. inf. Stanisław Mac. Fot. Igor Witowicz