KONIEC ŚWIATA? UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA

 

Koniec. Koniec świata w Ewangelii. Koniec w Roku Liturgicznym. Koniec Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego w Zakonie Pijarów. Ktoś by mógł powiedzieć, że 26 listopada 2017 roku obchodziliśmy „Niedzielę Końca”. Ale było by to kłamstwo! Bo Jezus Chrystus, królując na drzewie krzyża, sprawił, że każdy, nawet największy koniec jest początkiem! Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata była jednak początkiem nowej drogi dla wielu chłopców, którzy zostali włączeni w grono Liturgicznej Służby Ołtarza. W naszej parafii w tym roku swoją przygodę ze Służbą Panu rozpoczęło siedmiu kandydatów na ministrantów. Od tego momentu zadaniem każdego z nich jest „bycie czytelnym znakiem życia w Jezusie” poprzez poświęcone białe komże, w których będą służyli przy Ołtarzu. Ośmiu innych chłopców weszło na nową drogę formacji, otrzymując kolejny stopień posługi liturgicznej – choralisty. Pelerynka, którą każdy z nich otrzymał, jest świadectwem nieustannego „uczenia się składania siebie samego Bogu w ofierze”. Wśród grona ministrantów są już także Ci, którzy mają szczególny cel „bycia światłem świecącym dla braci i wskazującym innym drogę do Boga”. Taką funkcję powierzono ośmiu nowym ministrantom światła. Kolejny etap swojej służby rozpoczęło trzech chłopców, którzy stali się wiernymi uczniami w Szkole Słowa Boże jako lektorzy. Również dla pozostałych lektorów był to dzień szczególny, ponieważ każdy otrzymał krzyż lektorski, który odtąd będzie nieodłącznym zewnętrznym znakiem służby przy Ołtarzu Pańskim. W Zakonie Ojców Pijarów dzień 26 listopada 2017 roku był szczególny również ze względu na zakończenie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego. Dlatego też wszyscy ministranci, lektorzy oraz Mały Chór Kalasancjusza, odnawiając swoje przyrzeczenia, składali je w duchowym darze Ojcu Józefowi Kalasancjuszowi jako owoce tych dwunastu miesięcy. Po uroczystej Mszy świętej, członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Małego Chóru Kalasancjusza wraz z rodzicami dziękowali sobie nawzajem za ten piękny czas podczas „słodkiej Agapy”.

Prosimy Was, módlcie się za nas, córki i synów św. Józefa Kalasancjusza służących samemu Bogu, byśmy umieli trwać zawsze blisko Niego…

D.R