KONKURS FOTOGRAFICZNY “HEJ, PRZYGODO!” XV PARAFIADA REGIONALNA.

Regulamin konkursu fotograficznego

“Hej, przygodo!”

W konkursie fotograficznym Hej, przygodo! zorganizowanym przez Parafialny Klub
Sportowy CALASANZ działający w parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie i
redakcję gazety parafialnej Kalasancjusz Rzeszowski, może wziąć udział każdy parafianin lub
sympatyk naszej parafii.
Liczymy na to, że wiele osób włączy się w naszą zabawę, wykonując wiele
interesujących zdjęć. Temat konkursu Hej, przygodo! jest bardzo pojemny. Mogą to być
zdjęcia pokazujące ciekawe i ważne chwile z życia naszych rodzin – podczas podróży,
wycieczek lub pielgrzymek. Mogą to być zdjęcia pokazujące krajobrazy, zabytki lub
jakiekolwiek inne sytuacje, które przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o przygodzie.
Niech będą to zdjęcia radosne, śmieszne, niosące pozytywne przesłanie, ale jednocześnie
niebanalne i niezwykłe. Niech będą to zdjęcia, którymi chcielibyście się pochwalić swoim
przyjaciołom i znajomym. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy uczestnik konkursu może
przesłać tylko 5 zdjęć, zdaniem autora najciekawszych, najlepiej oddających temat konkursu.

Zdjęcia należy przesyłać w formie plików cyfrowych JPEG o wymiarach od 13 x 18 cm do
40 x 50 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dla mniej zorientowanych w parametrach
technicznych zdjęć: mają to być pliki JPEG wielkości od 3 do ok. 8 MB wysłane jako
zwykłe załączniki lub przez aplikację wetransfer. Zdjęcia prosimy wysyłać do 1 czerwca br.
na adres redakcji Kalasancjusza Rzeszowskiego: kalasancjuszrzeszowski@wp.pl.

Autorów zdjęć prosimy również o podanie następujących danych:

imię i nazwisko,
wiek,
numer telefonu kontaktowego.

Autorzy prac powinni dostarczyć do 1 czerwca br. oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór
oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich

biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych
opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 2 do regulaminu). Dokumenty te należy podpisać, a
następnie zeskanować lub sfotografować (np. telefonem komórkowym) i przesłać na adres
redakcji. Można je również dostarczyć do zakrystii (w formie papierowej) po każdej Mszy
świętej.

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace przed 3 czerwca br. Autorzy nagrodzonych
zdjęć mają zapewnioną publikację swoich zdjęć w czerwcowo-lipcowym numerze
Kalasancjusza Rzeszowskiego, ale przede wszystkim zdjęcia te zostaną wydrukowane na
wielkim banerze, który zostanie wystawiony na widok publiczny już podczas Parafiady
(prawdopodobnie w pobliżu Nowicjatu). Nagrodzone zdjęcia znajdą się również na stronie
internetowej naszej parafii. Podczas kończącego Parafiadę pikniku rodzinnego autorzy
najwyżej ocenionych zdjęć otrzymają również nagrody książkowe i upominki.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko)
zostaną opublikowane w gazecie parafialnej Kalasancjusz Rzeszowski. W przypadku roszczeń
wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii. Laureat konkursu
wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez
niego zdjęć.
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w naszym konkursie!

Download (PDF, 202KB)

Download (PDF, 209KB)