KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Konkurs jest przeznaczony uczniów szkół podstawowych związanych z pijarskim duszpasterstwem (szkoły, świetlice, parafie). Jego tematem jest: Pijar w akcji. Praca powinna przedstawiać zaangażowanie pijarów w posługę wśród dzieci i młodzieży.

Regulamin Konkursu

1. Cel konkursu:
Zaproszenie dzieci z naszych środowisk do włączenia się we wspólne przeżywanie Roku Życia Konsekrowanego.
Wzbudzenie refleksji na temat działalności pijarskiej.
Zaprezentowanie umiejętności plastycznych.

2. Uczestnicy: dzieci ze szkół podstawowych zaangażowane w życie naszych dzieł w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 1-3
klasy 4-6

3. Temat: Pijar w akcji. Praca powinna przedstawiać zaangażowanie pijarów w posługę wśród dzieci i młodzieży.

4. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1 etap: Wewnętrzny. Każde dzieło (parafia, szkoła, świetlica) organizuje wewnętrzny konkurs i wybiera 3 najlepsze prace z każdej kategorii. Wyboru dokonuje trzyosobowe jury powołane przez odpowiedzialnego za dzieło. Następnie odpowiedzialny wysyła je na podany poniżej adres.
2 etap: Prowincjalny. Wszystkie dostarczone prace oceniane będą przez jury.

5. Warunki udziału:
a. Oryginalność: wszystkie prace muszą być autorskie.
b. Złożenie pracy wraz z formularzem.
c. Materiały i techniki: dozwolone są wszelkie techniki wyrazu artystycznego i wszelkie materiały; nie wolno jednak posługiwać się materiałami, które są krótkotrwałe lub łatwo ulegają zniszczeniu.
d. Terminy:
Prace finalistów z pierwszego etapu należy przesłać do 31 maja na adres: Krzysztof Grząba SP; ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków
8 czerwca zostaną opublikowane wyniki konkursu na stronie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.
6 września odbędzie się wręczenie nagród podczas inauguracji roku szkolnego w Warszawie – Siekierkach.
e. Sposób dostarczenia:
Każdy uczestnik przekaże oryginał pracy osobie odpowiedzialnej wyznaczonej w każdej szkole/parafii/świetlicy. Obok wykonanego dzieła powinien znaleźć się także wypełniony formularz.
Osoba odpowiedzialna w każdej szkole/parafii/świetlicy powinna przesłać prace finalistów do Krzysztofa Grząby SP, który z ekipą sędziowską wybierze laureatów w każdej z kategorii.
f.  Nadesłane prace staną się własnością Zakonu, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania z zastrzeżeniem wzmianki o autorze.

6. Nagrody
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na oficjalnym portalu Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów i podczas inauguracji roku szkolnego w Warszawie – Siekierkach.
Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci plecaka z profesjonalnymi artykułami plastycznymi.

7. Zasady oceniania
Będą oceniane następujące aspekty: zgodność z tematem i przekaz treści (1–5 pkt), kreatywność i oryginalność (1–5 pkt), opanowanie wybranej techniki (1–5 pkt) i osobista ocena jury (1–10 pkt).
Ostateczna punktacja każdego projektu zostanie uzyskana ze średniej ocen przyznanych przez każdego z członków jury.
Wyniki zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

8. Zastrzeżenia:
Jury będzie rozstrzygać wszelkie kwestie sporne, a jego decyzja jest ostateczna. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wymagania konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia bądź zguby.

9. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać:
Mailowo: grzaba(a)pijarzy.pl
Telefonicznie: 12 411 08 55 (WSD Zakonu Pijarów w Krakowie)

Regulamin konkursu plastycznego

FORMULARZ konkursu plastycznego