Kręgle

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………..w   wyjściu na kręgle do „Kula – Bowling & Club” ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów, który odbędzie się w dniu 18 luty 2017 od 10.00-12.30.  Po zakończonym spotkaniu odbiorę syna osobiście z przed kościoła św. Józefa Kalasancjusza  TAK/NIE.

Jednocześnie akceptuje następujące warunki:

  1. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł+ bilet MPK
  2. Wyrażam zgodę na przejazd środkami transportu publicznego tam i powrót.

 

………………………………………….. …………………………………………………………….

/data/ /podpis rodzica/ opiekuna /

(*zaznaczyć kółeczkiem). Przy zaznaczeniu odpowiedzi NIE biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu.