KURS DOBREJ SPOWIEDZI – REKOLEKCJE DLA CHŁOPAKÓW

Spowiedź przez wielu nazywana najtrudniejszym sakramentem zawsze jest okazją do rozpoczęcia piękniejszego życia.
Zapraszamy młodzież męską na rekolekcje podczas których pomówimy o: istocie tego sakramentu i o tym, co się dzieje przed i po nim ale także co zrobić z grzechami, które ciągle się powtarzają lub jak żyć w zgodzie z sumieniem.

 

Zapraszamy Cię na rekolekcje, podczas których w klimacie modlitwy, zasłuchania w Słowo Boże, będziemy odkrywać głębię SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA22-26.02.2016 – Kraków (seminarium)

Wyrzuty sumienia, grzechy, szczególnie te powtarzające się i te zatajone, 5 kroków do najlepszej spowiedzi, rola kapłana, czas dobrych pragnień i nawrócenia oraz wiele innych tematów związanych ze spowiedzią chcemy Ci zaproponować na czas ferii.
W programie – czas na modlitwę wspólnotową i indywidualną, spotkanie z Pismem Świętym, ale nade wszystko okazja do rozmowy z kapłanem i możliwość przystąpienia do głębokiej spowiedzi.
Proponujemy także modlitwę jak najpiękniejszy sposób słuchania: Eucharystia, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz brewiarz.

Te rekolekcje to również pobyt we wspólnocie zakonnej. Na własne oczy przekonasz się jak wygląda dzień zakonnika, jak się modli, jak żyje we wspólnocie. Będzie to czas wzajemnej wymiany doświadczeń. Poznasz charyzmat pijarski, jak wygląda w rzeczywistości ŻYCIE POŚWIĘCONE WYCHOWANIU i co to znaczy być duchowym synem św. Józefa Kalasancjusza – założyciela naszego zakonu.

Te dni to czas słuchania Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoznanie woli Jego woli względem nas samych jest trudne, stąd proponujemy te kilka dni jedynie dla Niego. Aby Go usłyszeć należy się wsłuchać w Jego głos.

Rekolekcje zaczynają się w poniedziałek o 18.00 a kończą przed południem w piątek.
Zabieramy ze sobą Pismo Święte, śpiwór, rzeczy osobiste.

Udział możliwy po zgłoszeniu.

Masz wątpliwości? Pisz…

Informacje i zgłoszenia:

Masz wątpliwości, pytaj…

o. Mariusz Rabczak SP, o. Tomasz Jędruch SP
kontakt:
e-mail: rzeszow(al)pijarzy.pl
tel.: 668864706