PIJARZY RZESZÓW

    MAŁŻEŃSTWO

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

w diecezji rzeszowskiej obejmuje dwa stopnie:

1. Udział w katechezach przedmałżeńskich, które organizowane są w parafiach Rzeszowa i są kontynuowane przez okres trzech miesięcy. Ich wykaz można znaleźć pod adresem: www.rodzina.rzeszow.pl W nadzwyczajnych okolicznościach, m.in. z powodu przebywania na emigracji – można uczestniczyć w skróconej w czasie (weekend) formie rekolekcyjnych katechez przedmałżeńskich w Domu Rekolekcyjnym w Zaczerniu, lub w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym „Tabor” w Rzeszowie.

2. Udział w przygotowaniu przedślubnym, na które składa się spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej i co najmniej trzy spotkania w Poradni Życia Rodzinnego; terminy ich dyżurów znajdują się również na stronie www.rodzina.rzeszow.pl.

Zachęcamy do wcześniejszego podjęcia w/w  przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU
Z ZAŁATWIENIEM ŚLUBU

 

w kancelarii parafialnej:

– Przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu;

– jeśli ma to być ślub konkordatowy, pobrać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące);

– 3 miesiące przed datą ślubu zgłosić się w kancelarii parafialnej w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie z USC (jak wyżej),
  • metryki chrztu (aktualne z datą do 3. miesięcy),
  • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeśli nie jest odnotowane na metryce chrztu),
  • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy ukończonej szkoły,
  • zaświadczenia o udziale w katechezach przedmałżeńskich i przygotowaniu przedślubnym,
  • dane personalne dwójki świadków.

– po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w Waszych parafiach głoszone będą zapowiedzi (strona mieszkająca poza tut. parafią otrzyma stosowne zaświadczenie) ;

– jako duchowe przygotowanie – przystąpienie do pierwszej spowiedzi przedślubnej (druga spowiedź przedślubna – dzień przed ślubem);

– próba liturgii Sakramentu zgodnie z ustaleniem;

– na uroczystość ślubną należy przybyć kilkanaście minut wcześniej. Mieć za sobą zaświadczenia o spowiedzi, obrączki, dokumenty tożsamości świadków ślubu, przedstawić fotografa uprawnionego do dokumentowania uroczystości liturgicznych.

Przeczytaj także