MIŁOSIERDZIE TO IMIĘ BOGA – REKOLEKCJE DLA CHŁOPAKÓW

Tej jesieni weekendowe rekolekcje dla chłopaków będą poświęcone tematowi miłosierdzia.
Chyba każdy wie, że miłosierdzie to główny atrybut Boga, ale czy tego doświadczamy we własnej codzienności?
Podczas tych krótkich rekolekcji zastanowimy się nad tym, czym jest miłosierdzie – poszukamy jego znaczenia na kartach Ewangelii.

7-9 X 2016 – Rzeszów
28-30 X 2016 – Łowicz
2-4 XII 2014 – Kraków (dla studentów)

Zapraszamy także na rekolekcje liturgiczne: 10-13 XI 2016 – Kraków

Weekendowe rekolekcje organizowane przez pijarów są okazją, by poświęcić trochę więcej czasu dla Jezusa. Wśród codziennych zajęć trudno jest właśnie z Nim pobyć przez chwilę.

Udział w takich rekolekcjach, we wspólnocie zakonnej Pijarów, będzie okazją do pogłębienia i umocnienia swojej przyjaźni z Panem Jezusem. W programie – czas na modlitwę wspólnotową i indywidualną, spotkanie z Pismem Świętym, okazja do rozmowy z kapłanem. Proponujemy modlitwę jak najpiękniejszy sposób słuchania: Eucharystia, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz brewiarz.

Dni skupienia to również pobyt we wspólnocie zakonnej. Na własne oczy przekonasz się jak wygląda dzień zakonnika, jak się modli, jak żyje we wspólnocie. Będzie to czas wzajemnej wymiany doświadczeń. Poznasz charyzmat pijarski, jak wygląda w rzeczywistości ŻYCIE POŚWIĘCONE WYCHOWANIU i co to znaczy być duchowym synem św. Józefa Kalasancjusza – założyciela naszego zakonu.

Te dni to czas słuchania Jezusa. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoznanie woli Jego woli względem nas samych jest trudne, stąd proponujemy te kilka dni jedynie dla Niego. Aby Go usłyszeć należy się wsłuchać w Jego głos.

Rekolekcje zaczynają się w piątek o 18.00 a kończą obiadem w niedzielę. Zabieramy ze sobą Pismo Święte, śpiwór, rzeczy osobiste.
Udział możliwy po zgłoszeniu.

Masz wątpliwości? Pisz…

Informacje i zgłoszenia:
tomaszo. Tomasz Abramowicz SP, duszpasterz powołań, ojciec duchowny w seminarium
kontakt:
e-mail: abramowicz(at)pijarzy.pl
tel.: 603 723 464
adres: 31-465 Kraków; ul. Dzielskiego 1