Nabożeństwo I Sobót Miesiąca (cz.3)

Czy dobrze się modlicie?

Podczas jednego z objawień Fatimskich padło z ust Matki Bożej pytanie, które wcześniej zadała również w La Salette „Czy dobrze się modlicie?”. Dzieci od razu wiedziały, że chodzi o to, że faktycznie mówiły różaniec „na skróty” odmawiając tylko początkowe części „Zdrowaś Mario” i „Ojcze nasz” bo chciały się bawić. Ale czy to pytanie nie jest ciągle aktualne? Czy my ciągle nie idziemy na skróty dopuszczając do siebie pokusę, że cel uświęca środki? Czy nie staramy się narzucić innym naszej woli? I to nawet na modlitwie?

Święty Jakub pisze w swoim liście „Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie (…).” (Jk 4,2-3). Czy ta ocena sytuacji Kościoła u jego początku nie pasuje i do nas?

Pytanie o dobrą modlitwę wydaje się być zasadnym również i z tego powodu, że z postawy na modlitwie wynikają nasze wybory w codziennym życiu a zatem w szczególności zdolność do rozróżniania dobra i zła. Naśladowcą Pana Jezusa jest przecież ten kto bierze codzienne swój krzyż na ramiona (por. Mt 16,24) a kamieniem pierwszy ma rzucać ten kto jest bez grzechu! (por. J 8,7). Czy nie od miecza ginie ten kto miecza dobywa? (por. Mt 26,52).

Matka Boża w Fatimie mówi jasno „Módlcie się dużo, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”. (13.08.1917r.)

Nie próbujmy zatem nikogo nawracać siłą ale przyjmujmy raczej to co nas spotyka i ofiarujmy to za naszych braci. W tym wszystkim nie uważajmy się jednak za lepszych od nich bo nikt w oczach Boga nie jest sprawiedliwy! Nawrócenie zacznijmy od siebie! Zło dobrem zwyciężaj! (bł. ks. Jerzy Popiełuszko).

 

Gorąco zachęcamy do praktykowania Nabożeństwa I Sobót Miesiąca i zapraszamy do przeczytania kolejnego artykułu.